Svatební tradice

Svatební tradice

Svatební tradice jsou opět v módě. Některé známe po staletí a i dneska se hojně dodržují, některé jsou však pro nás staronové. Mnoho z nich pochází z předkřesťanské doby. Co nám dnes připadá originální nebo vtipné, mělo tenkrát hluboký, často náboženský smysl a bylo bráno naprosto vážně, jiné měly spíš symbolický charakter.

Svatební zvyky jsou zvyky, které se dodržují o svatebním dni nebo jsou se svatbou nějak spjaté. Jsou jiné nejen zemi od země, ale i kraj od kraje.

Svatební tradice

Nevěsta

 • Nevěsta by si rozhodně neměla šít svatební šaty sama. Manželství dlouho nevydrží.
 • Nevěsta by neměla mít svatební šaty modré či fialové barvy. Znamená to modřiny v manželství.
 • Nevěsta nemá mít ve svatební den modré šperky. Opět by jí hrozily modřiny od manžela.
 • Nevěsta má mít ve svatební den vše nové jako symbol nového počátku, kromě:
 • jedné věci půjčené (od šťastného a veselého člověka),
 • jedné staré (jako symbol zachování rodinné tradice),
 • a jedné modré (nejčastěji to bývá modrý podvazek).
 • Dá-li nevěsta do střevíce minci, přinese to novomanželům bohatství. Chce-li, aby jim láska vydržela, ať tam přidá ještě čtyřlístek.
 • Nechce-li mít nevěsta uplakané děti a nouzi v manželství, ať nepeče svatební dort, koláče ani nijak nepomáhá při pečení.
 • Ke konci svatební hostiny hodí nevěsta svatební kytici za hlavu mezi svatebčany. Ta svobodná dívka, která ji chytí, bude příští nevěstou.
 • Svatební závoj je symbolem neposkvrněnosti. Taktéž si jím nevěsta zakrývá obličej a nosní dutinu, jíž zlí duchové rádi pronikají do nevěstina těla.
 • Svatební kytici má nevěsta vidět až ve svatební den, a to, až ji přinese ženich.
 • Matka ani sestra nevěsty by neměly mít šaty stejné barvy jako nevěsta.
 • Sestry by se neměly vdávat ve stejný den. Přinese jim to smůlu.

Ženich

 • Ženich by měl nevěstu ve svatebních šatech (i šaty samotné) vidět až ve svatební den.
 • Ženich má nevěstu přenést přes práh na hostinu i do domácnosti. Přelstí tím zlé duchy, kteří se snaží vloudit do domu.
 • Vysvléká a napnutím vystřeluje podvazek mezi svobodné pány. Kdo jej chytí, bude na řadě se ženěním.

Snoubenci

Oba snoubenci mají poděkovat před obřadem rodičům za vychování jejich partnera a požádat o požehnání. Dostanou-li je, bude manželství šťastné. Aby manželství vydrželo, musí nevěsta i ženich okusit svatební dort. Přítomní svatební hosté nesmí svatební dort odmítnout. Jemu i snoubencům by to přineslo smůlu.

Pověra na květen

Pověra „Na svatbu v máji, do roka máry“ (nebo „nevěsta na máry“) mělo své opodstatnění. Dítě, počaté brzy po svatbě, se narodilo v únoru, matce vysílené zimou v době, kdy byly v rodinách nejmenší, často nulové zásoby a navíc rodit bude v době, kdy je jí potřeba k setí na poli. Hodně šestinedělek opravdu nepřežilo. Dnes jsme ale někde jinde, proč tedy „květnová pověra“ tak masově přežívá? Snad je již na ústupu. V loňském ale především v letošním květnu svateb přibývá. Loučení se svobodou

V předvečer svatby se scházeli v domech snoubenců jejich svobodní přátelé a známí. Připravili výzdobu na svatební den – u mužů se zdobily svatební májky. Nechybělo veselí, tanec, zpěv a alkohol. Dnes však loučení nabralo jinou podobu. Ženich se několik dnů před svatbou s kamarády loučí – především, nebo jen alkoholem… I když už k nám začínají pronikat západní zvyky, kdy se nevěsty loučí s kamarádkami, v tomto případě mnohem decentněji než muži.

Družičky

Jsou ještě svobodné dívky, které doprovázejí nevěstu k obřadu. I tento zvyk měl svůj význam: duchové, kteří chtějí nevěstě uškodit, si ji mají splést s některou z družiček. Aby se to podařilo, musí mít družičky na sobě šaty, které se velmi podobají těm, které má na sobě nevěsta.

Zkouška ženicha

Na prahu nevěstina domu měl ženich někdy přichystaný špalek se sekerou a láhev vína. Chopil-li se sekery, bylo to dobré znamení: bude z něj dobrý hospodář. Ale rozhodli-li se pro láhev vína, nevěstilo to nic dobrého: bude z něj opilec.

Zkouška nevěsty

Při prvním vkročení do ženichova domu měla nevěsta připravenu v místnosti metlu, kterou musela hbitě zamést a postavit ji opět na místo. Dávala tím najevo, že chce být dobrou hospodyní.

Zvací koláčky

Podle tradice se pečou několik týdnů před svatbou. Rozdávají se příbuzným, přátelům a sousedům. Koláčky, které by měly mít nejméně tři různé náplně, jsou považovány za vizitku kuchařského umění hospodyně. Dříve ženich a dva mládenci obcházeli domy a veršovanými promluvami zvali na svatbu. Dnes se již neveršuje a pouze předávají v ozdobných krabičkách (košíčcích). Většinou jde o malé koláčky s průměrem asi do 5 centimetrů, koláčové jednohubky. Svatební koláčky nesmí péct sama nevěsta. Žena, která sní koláček, který byl upečen v rohu plechu, se do roka a do dne vdá.

Rýže

Aby bylo novomanželům dopřáno hojně potomků, jsou zasypáni po obřadu rýží, v některých oblastech také konfetami, oříšky nebo rozinkami, někdy i bonbony. Stejný význam má i jiný zvyk: během svatební hostiny je nevěstě posazeno na klín malé dítě.

Rozsypávání květin

Družičky a neteře snoubenců nebo dcery jejich přátel jdou v čele svatebního průvodu do kostela a rozhazují kolem květiny. Toto je rovněž původem pohanský zvyk. Květiny měly přilákat bohyni plodnosti.

Zatahování

Ženichovi kamarádi napnou po skončení obřadu před východem z kostela provaz, ozdobený květy, stuhami, ale i např. vypitými lahvemi, a dovolí novomanželům pokračovat v cestě, jen když se ženich vyplatí. Tímto způsobem se ženich vykupuje ze svých mladických hříchů.

Svatební hostina

U svatební tabule by neměly být žádné nevyužité židle. Střepy přinášejí štěstí. Svatební dort symbolizuje plodnost, říká se, že kdo bude mít při zpracování dortu ruku navrchu, bude mít v manželství navrch.

Svíčka

Při obřadu se určitě podívejte na svíčku. Ta prý hodně vypovídá o manželství. Klidný plamen znamená poklidný život, mihotavý plamen naopak bouřlivý vztah.

Koule na noze

Obvyklý zvyk, kdy kamarádi ženicha přinesou vězeňskou kouli a tu připevní ženichovi ke kotníku. Nevěsta buď pilkou přeřeže řetěz, nebo si ženich výkupným (většinou alkohol) vyprosí od přátel klíče. Obvyklé je též nasazování chomoutu.

Práh

Proč přenáší ženich nevěstu přes práh jejich společného domova? Prý proto, aby přelstil zlé duchy, kteří číhají pod prahem a hlídají dům. Jiný význam: Symbolický začátek nového života.

Tanec se závojem

O půlnoci sundá nevěsta závoj a začíná tančit se zavázanýma očima. Svobodné přítelkyně tančí kolem ní. Nevěsta se pokouší jednu z nich chytit a nasadit jí závoj. Ta, která bude chycena, bude příští nevěstou.

Únos nevěsty

Symbolizuje dívčino odloučení od rodičů a přechod k novému životnímu společenství. V pokročilé hodině, kdy se už hostina schyluje ke konci, unesou přátelé novomanželů nevěstu. Pokud ji ženich nenajde, musí zaplatit výkupné. Pozor: Akce by se měla každopádně časově ohraničit, aby ostatní hosté dlouhé hodiny nečekali na nevěstin návrat, a nakonec se nedočkali. To by jim určitě náladu nezlepšilo.

Společné pojídání polévky

Společné pojídání polévky novomanželi z jednoho talíře při svatební hostině má symbolizovat jejich spolupráci. Druhý význam, který je snad ještě podstatnější, je symbol onoho společného krajíce, z něhož je nutno si brát a dávat rovným dílem. Právě pro tuto výstižnou symboliku je uvedený svatební zvyk dodnes velmi rozšířen.

Rozbíjení talířů

Tento zvyk měl kořeny hned ve dvou pověrách – že střepy přinášejí štěstí a že společným zametáním novomanželé prokáží vůli spolupracovat a jejich manželství pak bude harmonické.

Krájení dortu

Tradiční rituál. Nevěsta dort rozkrajuje pro všechny přítomné hosty, ale ruku na noži drží i ženich. Symbolicky tak pomáhá své manželce a dokazuje podporu pro budoucí život. První kousek dává ženich nevěstě, druhý ona jemu, další dál nevěsta matce ženicha, svojí matce otci ženicha a svému otci. Pak svědkům a ostatním svatebčanům. Ochutnat musí každý, protože odmítnutí přináší smůlu novomanželům, i tomu, kdo odmítá.

Házení kytice

Všechny svobodné dívky, které jsou na svatbě přítomny, se postaví na určené místo. Nevěsta se k dívkám otočí zády a háže svou svatební kytici za sebe směrem ke svobodným dívkám. Ta dívka, která kytici chytí, se do roka vdá. Pokud si nevěsta nechce svou svatební kytici poničit, může si nechat vyrobit náhradní, levnější svatební kytici pouze za účelem této hry.

Svatební cesta

Posvatební rekreační cesta novomanželů. Má usnadnit přechod ke každodennímu soužití novomanželů.

 

První tanec novomanželů

První manželský tanec by měl být sólo tanec, věnovaný pouze novomanželům. Obvykle svatebčané vytvoří kolem tančících novomanželů kruh.

S postupem času se i do našich končin dostávají svatební zvyky z jiných zemí a pomalu se stávají novodobými svatebními tradicemi. Jsou to předměty, které by měla každá nevěsta na sobě mít ve svůj svatební den, tyto jí společně zajistí spokojené manželství:

 • nová věc symbolizující nový začátek
 • stará věc značící zachování rodinné tradice
 • zapůjčená věc je symbolem toho, že budeme dbát na rady druhých
 • modrá jakožto barva věrnosti]

Kdo co platí

Dříve platilo pravidlo, že většinu nákladů hradili rodiče nevěsty. Dnes tomu tak již není. Na financování svatby se zpravidla domluví snoubenci spolu s rodiči. Velmi důležité však je, aby se předem dohodlo, kdo co bude platit, aby se tím předešlo nejrůznějším nedorozuměním a následným nepříjemnostem v rodinách.

Další možností je půjčka, kterou lze získat prostřednictvím některých bank, ať už má podobu novomanželské půjčky nebo spotřebitelských úvěru na nákup zboží či služeb.

A jak to zpravidla bývalo v minulosti?

Nevěsta

 • ženichův snubní prsten
 • ubytování pro přespolní hosty
 • malou pozornost pro družičku a rodiče

Ženich

 • zásnubní prsten
 • loučení se svobodou
 • nevěstin snubní prsten
 • své svatební oblečení
 • svatební kytici pro nevěstu a myrty
 • poplatek za obřad
 • svatební oznámení, pozvánky a jiné tiskoviny
 • svatební cestu
 • malou pozornost pro družbu

 

Rodiče nevěsty

 • šaty pro nevěstu se všemi doplňky
 • vlastní oblečení
 • květinovou výzdobu oddacího místa, aut, hostiny
 • svatební dort
 • svatební hostinu
 • jídlo, nápoje, hudbu
 • svatební dar pro novomanžele
 • fotografie, kameru
 • svatební auto a jinou dopravu

 

Rodiče ženicha

 • vlastní oblečení
 • nápoje na svatební hostině
 • svatební dar pro novomanžele
 • svatební cestu

 

Družba a družička

 • vlastní oblečení
 • cestovní náklady a ubytování
 • svatební dar pro novomanžele
 
 
Hide